Onderzoek van diep onder de grond tot ver in de ruimte

Het Studiecentrum voor Kernenergie heeft expertise opgebouwd rond uiteenlopende vreedzame toepassingen van nucleaire wetenschap. Onze ontwikkelingen resulteerden al in een lange lijst van innovatieve en toekomstgerichte toepassingen voor de medische wereld, de industrie en de energiesector. Onze expertise is wereldwijd erkend.

In onze onderzoeksreactoren en labo’s ontwikkelen en testen we materialen en splijtstoffen voor huidige en toekomstige reactoren. De studieresultaten zijn essentieel om de veiligheid van nucleaire installaties te garanderen.

We werken ook mee aan de ontwikkeling van reactoren van de vierde generatie (Gen IV). Zo omvat het MYRRHA-project de constructie van een reactor aangedreven door een deeltjesversneller. Op gebied van kernfusietechnologie draagt het Studiecentrum voor Kernenergie bij tot de ontwikkeling van de testfusiereactor ITER in Frankrijk.

HADES underground laboratory Radiobiology 

Om de gezondheid en veiligheid van mens en milieu te beschermen, evalueren we de mogelijke effecten van ioniserende straling. We bestuderen de manier waarop radioactieve stoffen zich verspreiden in de lucht, het water en de bodem en doen experimenten rond de berging van radioactief afval.

Het Studiecentrum voor Kernenergie heeft ook oog voor de maatschappelijke en ethische aspecten van nucleaire technologieën en streeft naar transparantie en kritisch denken over thema’s als duurzame ontwikkeling en communicatie.