Berging van radioactief afval: oog voor huidige en toekomstige generaties

Bij kernenergie en nucleaire toepassingen is radioactief afval onvermijdelijk. De Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) bereidt de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval in Dessel voor. Via het economisch samenwerkingsverband ESV EURIDICE tussen het SCK•CEN en NIRAS ontwikkelen en evalueren we oplossingen voor de ondergrondse berging van hoogactief en/of langlevend afval.

Surface disposal HADES

Hier speelt het ondergrondse laboratorium HADES op 225 meter onder de site van het Studiecentrum voor Kernenergie een belangrijke rol. De constructie ervan bewijst dat het technisch en economisch haalbaar is om toegangsschachten en galerijen te graven in diepe klei. De jarenlange ervaring met HADES in combinatie met uitgebreide laboratoriumstudies wijzen erop dat de berging van radioactief afval in deze kleilaag veilig is.

Meer informatie over de ondergrondse berging van radioactief afval vind je in de brochures van ESV EURIDICE.