Innovatieve installaties: mogelijk maken wat onmogelijk lijkt

Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn de motor van technologische vooruitgang. Het Studiecentrum voor Kernenergie werkt mee aan de ontwikkeling van innovatieve experimentele nucleaire installaties.

Reactoren van de vierde generatie: Gen IV

Het SCK•CEN test materialen en splijtstoffen voor reactoren van de vierde generatie (Gen IV). Reactoren van de vierde generatie maken efficiënter gebruik van splijtstoffen, waardoor ze een hoger rendement halen met veel minder radioactief afval tot gevolg. Met dezelfde hoeveelheid natuurlijk uranium kunnen de nieuwe reactoren tot 50 keer meer energie opwekken dan de vorige generaties. Deze innovatieve reactoren zijn zelfs in staat om opnieuw energie te produceren uit het bestaande radioactief afval.

MYRRHA als prototype Accelerator Driven System (ADS)

Reactor 3DIn Europese context ontwikkelt het Studiecentrum voor Kernenergie met het MYRRHA-project een multifunctionele experimentele bestralingsinstallatie. MYRRHA is wereldwijd het eerste prototype van een kernreactor aangedreven door een deeltjesversneller. Dit is een Accelerator Driven System of ADS, een erg veilige en goed te controleren nucleaire technologie.

Dankzij MYRRHA is het mogelijk te onderzoeken hoe we langlevend radioactief afval in korter levend afval kunnen omzetten. Door deze transmutatie daalt de noodzakelijke bergingstijd in theorie van enkele honderdduizenden jaren tot minder dan 1000 jaar.

Het MYRRHA-project startte in 1997 en de installatie moet rond 2023 operationeel zijn. Op termijn zal MYRRHA de BR2-reactor vervangen voor de productie van radio-isotopen en bestralingen voor het onderzoek naar de veiligheid van huidige en toekomstige kernreactoren. Het Studiecentrum voor Kernenergie zal MYRRHA ook inzetten voor fundamenteel onderzoek, dienstenverlening en de opleiding van een nieuwe generatie wetenschappers en ingenieurs.

Meer informatie over het MYRRHA project kan je vinden op de website van MYRRHA.

Kernfusie: de technologie van de toekomst?

Kernfusie is een bron van energie die electriciteit zou kunnen leveren op grote schaal. De technologie is veilig, CO2-neutraal en produceert geen langlevend radioactief afval. De brandstoffen -deuterium en tritium- zijn vrijwel onbeperkt beschikbaar. We kunnen ze produceren uit lithium wat we halen uit zeewater. Bovendien kunnen deuterium en tritium niet misbruikt worden voor kernwapens.

Omdat een duurzame energietoekomst essentieel is voor ons en de komende generaties, doet SCK•CEN onderzoek naar kernfusie. Onderzoekscentra over heel de wereld werken samen om de technologie op punt te stellen, onder meer met de bouw van de testfusiereactor ITER in Frankrijk. Het Studiecentrum voor Kernenergie helpt mee om de internationale infrastructuur op poten te zetten. We onderzoeken de effecten van straling op de apparatuur, de robotica en de materiaaleigenschappen. Verder ontwikkelen we methoden om brandstof te recycleren en radioactief afval te beperken.