Ontmanteling van nucleaire installaties

Als een onderzoeksreactor of kerncentrale voorgoed wordt stilgelegd, is het belangrijk om de infrastructuur te ontsmetten en te ontmantelen, tot er geen verhoogde radioactiviteit meer aanwezig is. De veiligheidsautoriteiten kunnen het terrein dan vrijgeven als ‘green field’ en zo kan het een nieuwe bestemming krijgen.

BR3 removal of the reactor vessel BR3 dismantling

De Europese Commissie selecteerde de Belgian Reactor 3 (BR3) van het Studiecentrum voor Kernenergie als proefproject om de technische en economische haalbaarheid van een efficiënte reactorontmanteling aan te tonen. Het SCK•CEN heeft technieken ontwikkeld om onderdelen van de reactor te versnijden, te ontsmetten en te meten. Zo konden we het afvalvolume sterk verminderen.

We hebben ook specifieke methodes uitgestippeld om werknemers te beschermen tegen ioniserende straling en de blootstelling te beperken. Onze deskundigheid komt van pas bij de ontmanteling van andere nucleaire installaties in binnen- en buitenland.

De informatie vormt bovendien een uitstekende leidraad bij het ontwerpen van nieuwe installaties, zodat deze -eens ze op hun beurt aan het einde van hun levensduur gekomen zijn- efficiënt en veilig afgebroken kunnen worden met een minimale hoeveelheid radioactief afval.