De BR3-reactor: de sleutel tot ontmanteling van nucleaire installaties

BR3 outside view 

Belgian Reactor 3 of BR3 is een prototype drukwaterreactor die van 1962 tot 1987 operationeel was. Toen werd hij als eerste in zijn soort definitief stilgelegd. In het kader van het vijfjarenprogramma ‘Onderzoek en Technologische Ontwikkeling voor de Ontmanteling van Nucleaire Installaties’ selecteerde de Europese Unie de BR3 als proefproject om de ontmanteling van drukwaterreactoren te bestuderen. Dit type van reactoren komt niet alleen in België maar ook wereldwijd het meeste voor in kerncentrales.

Een reactorontmanteling verloopt in verschillende stappen volgens een ontmantelingsplan. Bij BR3 verwijderden we eerst de hooggeactiveerde onderdelen. Hierbij verrichtten we baanbrekend werk op het vlak van versnijdingstechnieken. In de tweede fase ontmantelden we de besmette kringlopen. Daarna was de betonnen infrastructuur aan de beurt voor decontaminatie (ontsmetting) en afbraak. Over enkele jaren zal de BR3 volledig ontmanteld zijn.