LHMA: gedrag van materialen onderzoeken en voorspellen

Hot cell

In het Laboratorium voor Hoge en Middelhoge Activiteit (LHMA) bestudeert het SCK•CEN bestraalde reactormaterialen en splijtstoffen in afgeschermde cellen. Deze hot-cells hebben telemanipulatoren om radioactieve onderdelen van op afstand te hanteren.

Met mechanische, chemische en microstructurele onderzoeksinstrumenten analyseren we de schade en verouderingsprocessen van de materialen. Dankzij deze gegevens kunnen we via rekenmodellen de materiaaleigenschappen, het gedrag en de levensduur voorspellen. Dat is essentieel om de betrouwbare en veilige werking van kernreactoren te verzekeren.