Wist je dat...

... SCK•CEN de radioactiviteit in voeding en drinkwater controleert voor de Belgische overheid?

Wist je dat ...

... de Verenigde Staten momenteel het enige land is waar definitieve berging van langlevend afval plaatsvindt?

Langlevend radioactief afval dient op een bijzondere manier beheerd te worden zodat men voorkomt dat het ooit schade zou toebrengen aan mens en milieu. Bij een diepe berging wordt het radioactief afval ingesloten en afgezonderd gedurende een tijd die voldoende lang is om te vermijden dat het nadelige effecten zou hebben voor het leven op aarde. Er bestaat een internationale eensgezindheid dat deze berging kan gebeuren in geologische formaties bestaande uit klei, kristallijne rotsformaties of zout. Enkel de Verenigde Staten zijn momenteel overgegaan tot de effectieve berging. In België dient deze beslissing nog genomen te worden, en gebeurt de berging voorlopig aan de oppervlakte.