Wist je dat...

... we allemaal een beetje radioactief zijn?

Wist je dat ...

... SCK•CEN over een ondergronds laboratorium beschikt dat wel 225 meter diep is?

Het Studiecentrum voor Kernenergie voert wetenschappelijk onderzoek uit naar de diepe geologische berging van langlevend radioactief afval in klei. Het heeft hiervoor in 1980 een laboratorium gebouwd op een diepte van 225 meter onder de grond: HADES. In de jaren '90 en 2000 werd dit laboratorium uitgebreid met verschillende schachten en toegangstunnels. SCK•CEN speelt nog steeds een prominente rol op wereldvlak in het onderzoek naar de veilige behandeling en beheer van radioactief afval. Vele landen gebruiken momenteel de kennis ontwikkeld bij SCK•CEN voor de berging van hun radioactief afval. Je kan dit laboratorium bezoeken met je klas!