Wist je dat...

... we allemaal een beetje radioactief zijn?

Educatief Materiaal

 Onderwerp Type Omschrijving
 SCK•CEN  Video  Bedrijfsfilm SCK•CEN (15 min)
 Video  Introductie SCK•CEN (90 sec)
 Radioactiviteit  Poster*  Geschiedenis 1
 Poster*  Geschiedenis 2
     Brochure  Straling (effecten en bronnen)
 Kernreactoren
 Poster*  Vier generaties reactoren
 Poster*  Veiligheid generatie II en III
 Poster*  Duurzaamheid generatie IV en ADS
 Poster*  BWR vs PWR
 Website  MYRRHA
 Brochure  BR2 – onderzoeksreactor
 Brochure  Kernenergie beter begrijpen
 Website  Het archief voor Onderwijs: kernenergie 
 Poster*
 Fusie  Kernfusie
 Varia  Fusenet.eu
 Cursus  NLT module Kernfusie
 Medische radioisotopen  Poster*  Productie en detectie van medische radioisotopen
 Video  Nuclear lifeline: De race tegen de klok in de productie van  radio-isotopen voor de nucleaire geneeskunde
 (National Geographic)
 Video  Nuclear lifeline: Het nut van het nucleaire onderzoek om de  mondiale uitdagingen op te lossen in het domein van de  voeding, de landbouw en de klimaatverandering
 (National  Geographic)

 Poster*  CATAMARAN project
 Afval en berging  Poster*  PRACLAY experiment
 Poster*  Geologische berging
 Poster*  Geschikte gastformatie geologische berging
 Poster*  Onderzoeksdomeinen geologische berging
 Poster*  Boomse klei
 Leaflets  Geologische berging
 Foto's  Virtueel bezoek HADES
 Video  Categorie B en C (in Engels)
 Video  IAEA film: Radioactive Waste: The Journey to Disposal
 Stralingsbescherming  Poster*  Bestraling en besmetting
 Animatie  Stralingsbescherming
 Website  Nucleair noodplan in België
 Ruimtevaart  Poster*  Microbiële contaminatie in afgesloten omgevingen
 Poster*  Ruimtevaartbiologie
 Poster*  Overwinteren op de Zuidpool als model voor een ruimtereis
 Brochure  Ruimtevaartonderzoek
 Website  ESA education office
 Silicium productie  Poster*  NTD silicium productie
 Poster*  NTD silicium toepassingen
 Poster*  NTD silicium
 Nucleair transport  Poster*  Nucleair transport 1
 Poster*  Nucleair transport 2
 Radiobiologie &  dosimetrie  Poster*  Radiobiologie
 Poster*  Anthropogammametrie
 Poster*  Retrospectieve dosimetrie
 Poster*  Personendosimetrie
 Poster*  Medische toepassingen radiobiologie
 Poster*  Stralingsneurobiologie
 Poster*  Embryologie
 Poster*  Cardiovasculair risico

*U kunt deze posters ook in hard-copy (A0 formaat, 1189 x 841 mm) aanvragen, mits een bijdrage van € 20 voor de druk- en verzendkosten.