Bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling

Ioniserende straling kan gevaarlijk zijn maar het Studiecentrum voor Kernenergie draagt bij tot de garantie van de veiligheid en stralingsbescherming. Al meer dan 60 jaar bestuderen we de manier waarop de radioactieve stoffen zich verspreiden in de lucht, het water en de bodem en evalueren de impact van straling op mens en omgeving. We verlenen advies en praktische aanbevelingen aan nucleaire bedrijven, de medische sector, de overheid en het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA).

Blootstelling en risicoanalyse

We ontwikkelen modellen om de overdracht van radioactieve stoffen te voorspellen, bijvoorbeeld bij een lozing of een ongeval. Zo kan men de gevolgen van de blootstelling voor mens en milieu inschatten. Dankzij deze kennis kunnen we maatregelen voorstellen die de stralingsbelasting beperken en technieken ontwikkelen om de omgeving te saneren.

Bij een nucleair ongeval is het levensnoodzakelijk om de verspreiding van radioactieve stoffen te voorspellen en gepaste beschermingsmaatregelen te nemen. Het SCK•CEN is samen met de Belgische overheid en het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) een belangrijke speler in de Belgische noodplanorganisatie.

Om nucleair terrorisme te voorkomen is een goed beheer van splijtstoffen en andere strategische materialen cruciaal. Het SCK•CEN verricht onderzoek naar non-proliferatie, dat wil voorkomen dat nucleaire materialen ongecontroleerd verspreid worden.

Greenhouse Radiobiology

Gezondheid ter harte nemen

Multidisciplinair radiobiologisch onderzoek is de basis van nucleaire geneeskunde en stralingsbescherming. Het SCK•CEN onderzoekt welke invloed ioniserende straling heeft op ontwikkelende organismen en gaat na of straling ook niet-kanker gerelateerde ziekten kan veroorzaken.

In België komen zo'n 35 000 mensen tijdens hun job in contact met ioniserende straling. We ontwikkelen nieuwe methoden om de blootstellingsdosis nauwkeuriger te bepalen en controleren de dosismeters van werknemers uit de nucleaire en medische sector. Daarnaast analyseren we de gezondheidseffecten van diagnostische beeldvorming (CT-scans, röntgenfoto’s) en radiotherapie. We creëren modellen en technieken om de dosisschatting te verbeteren om zo de dosis die patiënten en medisch personeel ontvangen te verminderen.

Ook bestuderen onze onderzoekers de effecten van kosmische straling op mensen en bacteriën. Zo ontwikkelen we in samenwerking met de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA een biologisch systeem om afval te recycleren tot zuurstof en voedsel voor een reis naar Mars. Hierover lees je meer in onze brochure over ruimtevaartonderzoek.

Ter controle van de volksgezondheid, deed het SCK•CEN twee epidemiologische studies. We vergeleken voor de kerncentrales in Doel en Tihange en de nucleaire site Mol-Dessel de kankersterfte van de werknemers met die van de hele Belgische bevolking. Hetzelfde onderzoek werd uitgevoerd bij de inwoners van vijf omringende gemeenten van Mol. In geen van beide groepen was er een significante toename van de kankersterfte.

Het SCK•CEN heeft ook bijgedragen tot een internationale studie rond kankersterfte in de nucleaire sector. Meer details over de 3 studies vind je in onze leaflet over epidemiologisch onderzoek.