VENUS-GUINEVERE: een wereldprimeur voor het Studiecentrum

GUINEVERE 

VENUS (Vulcan Experimental Nuclear Study) is een onderzoeksreactor die voor het eerst operationeel was in 1964. Sinds de opstart is deze flexibele installatie meermaals verbouwd en gemoderniseerd. VENUS zetten we in voor neutronenstudies van reactoren met nieuwe splijtstoffen.

In 2008 begon SCK•CEN met de volledige ombouw van VENUS voor het GUINEVERE-project wat staat voor Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus Reactor. Het project ging van start in 2010 en sindsdien heet de reactor VENUS-F. Met GUINEVERE realiseerden we in 2011 een wereldprimeur: het eerste schaalmodel van een subkritische reactor met volledige loodkern aangestuurd door een deeltjesversneller. GUINEVERE speelt een onmisbare rol in het onderzoek naar versneller aangedreven systemen of ADS'en, waarvan MYRRHA de eerste test- en onderzoeksreactor zal zijn.